Ministeries met 'Dienst' in rechthoek


[klik op de afbeelding voor een overzicht]


Benaming van departementen, ministeries en andere overheidsinstellingen


Afbeelding
Tweede Kamer
Ministerie van Algemene Zaken
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
Ministerie van Defensie
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Financiën
Ministerie van Justitie
Ministerie van Landbouw en Visserij
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
Ministerie van Sociale Zaken
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Raad van State