Ministeries zonder nummer


[klik op de afbeelding voor een overzicht]


Benaming van departementen, ministeries en andere overheidsinstellingen


Afbeelding
Tweede Kamer
Raad van State
Arbeid, Handel en Nijverheid
Binnenlandsche Zaken
Binnenlandsche Zaken en Landbouw
Buitenlandsche Zaken
Defensie
Financiën
Handel en Nijverheid
Handel, Nijverheid en Scheepvaart
Justitie
Koloniën
Landbouw, Nijverheid en Handel
Landbouw en Visscherij
Marine
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Oorlog
Openbare Werken en Wederopbouw
Verkeer en Waterstaat
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening