Samenwerkingsverbanden


[klik op het logo voor een overzicht]

Belastingsamenwerking

Belastingsamenwerking BghU
Belastingsamenwerking GBLT
Belastingsamenwerking Rivierenland
Belastingsamenwerking West-Brabant
BsGW Limburg
Cocensus
Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Lococensus, Regio Salland
Munitax
Regionale Belasting Groep
Sabewa Zeeland
Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie
Heffing en Waardebepaling [SVHW]


Intergemeentelijke samenwerking

Bestuurlijke Samenwerking Schagen en Hollands Kroon [COWWI]
Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten
Gemeenschappelijke Regeling Westrom
Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek
Intergemeentelijke Sociale Dienst
Brabantse Wal
Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum Onderbanken
Intergemeentelijke Sociale Dienst
de Kempen
Pentasz Mergelland
Samenwerking A2-gemeenten
Sociale Dienst Bommelerwaard
Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
Stadsbank Oost-Nederland
Twente MilieuRegionale samenwerking

GBO.Overheid
Omgevingsdiensten
Regionale Brandweer
Politie
Regio Eindhoven Kempenland
Regio Twente
Regio West-Brabant
Regionale Sociale Dienst De Liemers
Samenwerkingsverband Holland Rijnland
Samenwerkingsverband N.O. Friesland
Schadeschap Luchthaven Schiphol
Stadsregio Rotterdam
Veiligheidsregio's
Vereniging van Zeeuwse Gemeenten