Ministeries met hoofdnummer 1


[klik op het nummer voor een overzicht]

Nummer
Benaming van departementen, ministeries en andere overheidsinstellingen
Min. van Algemene Zaken
Min. van Algemene Zaken
Min. van Algemene Zaken
Dep. van Defensie
Min. van Binnenlandse Zaken
Hoge Raad van Adel
Min. van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie / Min. van Binnenlandse Zaken
Min. van Binnenlandse Zaken
Min. van Binnenlandse Zaken
Min. van Binnenlandse Zaken
Min. van Binnenlandse Zaken
Min. van Binnenlandse Zaken
Min. van Binnenlandse Zaken
Eerste Kamer der Staten Generaal
Tweede Kamer der Staten Generaal
Tweede Kamer der Staten Generaal
Raad van State
Algemene Rekenkamer
Kanselarij der Nederlandse Orden
Kabinet der Koningin
Min. van Binnenlandse Zaken
Tweede Kamer der Staten Generaal
Min. van Binnenlandse Zaken
Min. van Binnenlandse Zaken
Min. van Binnenlandse Zaken
Min. van Binnenlandse Zaken
Dep. van Defensie
Min. van Economische Zaken
Min. van Economische Zaken
Min. van Economische Zaken
Min. van Economische Zaken
Min. van Economische Zaken
Min. van Economische Zaken
Min. van Economische Zaken
Min. van Economische Zaken
Min. van Economische Zaken
Min. van Economische Zaken
Min. van Economische Zaken
Min. van Economische Zaken
Min. van Economische Zaken
Min. van Economische Zaken
Min. van Binnenlandse Zaken
Min. van Financiën
Min. van Financiën
Min. van Financiën
Min. van Financiën
Min. van Financiën
Min. van Financiën
Min. van Financiën
Min. van Financiën
Min. van Financiën
Min. van Financiën
Min. van Financiën
Min. van Financiën
Min. van Financiën
Min. van Financiën
Min. van Financiën
Dep. van Financiën
Min. van Financiën
Min. van Financiën
Min. van Financiën
Min. van Financiën
Min. van Financiën
Min. van Financiën
Min. van Financiën
Min. van Financiën
Min. van Financiën
Min. van Financiën
Min. van Financiën
Min. van Financiën
Min. van Financiën
Dep. / Min. van Financiën
Dep. van Financiën
Dep. van Financiën
Min. van Financiën
Dep./Min. van Financiën
Dep./Min. van Financiën
Min. van Financiën
Min. van Financiën
Dep. van Financiën
Dep./Min. van Financiën
Min. van Financiën
Gemeenschappelijk Informatie- en Documentatiebureau voor Organisatiewerk in de Rijksdienst
Min. van Financiën
Min. van Justitie
Min. van Justitie
Min. van Justitie
Min. van Justitie
Min. van Justitie
Min. van Justitie
Min. van Justitie
Min. van Justitie
Min. van Justitie
Min. van Justitie
Min. van Justitie
Min. van Justitie
Min. van Justitie
Min. van Justitie
Min. van Justitie
Min. van Justitie
Min. van Justitie
Min. van Justitie
Min. van Justitie
Min. van Justitie
Min. van Justitie
Min. van Justitie
Min. van Justitie
Min. van Justitie
Min. van Justitie
Min. van Justitie
Min. van Justitie
Min. van Justitie
Min. van Justitie
Min. van Justitie
Min. van Justitie
Min. van Justitie
Dep. van Justitie
Min. van Justitie
Min. van Justitie
Min. van Justitie
Dep./Min. van Justitie
Min. van Justitie
Min. van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening / Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening / Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Dep./Min. van Defensie
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
Min. van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening / Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening / Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Landbouw en Visserij
Min. van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
Min. van Maatschappelijk Werk / Min. van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
Min. van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
Min. van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
Min. van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
Min. van Maatschappelijk Werk / Min. van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
Min. van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
Min. van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
Min. van Marine / Dep./Min. van Defensie
Dep./Min. van Defensie
Min. van Defensie
Dep./Min. van Defensie
Min. van Defensie
Dep./Min. van Defensie
Dep./Min. van Defensie
Dep./Min. van Defensie
Min. van Marine / Dep./Min. van Defensie
Dep./Min. van Defensie
Min. van Defensie
Dep./Min. van Defensie
Dep./Min. van Defensie
Dep. van Defensie
Dep. van Defensie
Dep. van Defensie
Min. van Marine
Dep./Min. van Defensie
Min. van Defensie
Min. van Defensie
Min. van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen / Min. van Onderwijs en Wetenschappen
Min. van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen / Min. van Onderwijs en Wetenschappen
Min. van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen / Min. van Onderwijs en Wetenschappen
Min. van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen / Min. van Onderwijs en Wetenschappen
Min. van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Min. van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen / Min. van Onderwijs en Wetenschappen
Min. van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen / Min. van Onderwijs en Wetenschappen
Min. van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen / Min. van Onderwijs en Wetenschappen
Min. van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen / Dep./Min. van Onderwijs en Wetenschappen
Min. van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen / Min. van Onderwijs en Wetenschappen
Min. van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen / Min. van Onderwijs en Wetenschappen
Min. van Onderwijs en Wetenschappen
Min. van Onderwijs en Wetenschappen
Min. van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen / Min. van Onderwijs en Wetenschappen
Min. van Onderwijs en Wetenschappen
Min. van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen / Min. van Onderwijs en Wetenschappen
Min. van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Min. Van Cultur, Recreatie en Maatschappelijk Werk / Min. van Onderwijs en Wetenschappen
Min. van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Min. van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Min. van Onderwijs en Wetenschappen
Min. van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Min. van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Min. van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Min. van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Dep./Min. van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen / Min. van Onderwijs en Wetenschappen
Min. van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen / Min. van Onderwijs en Wetenschappen
Min. van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen / Min. van Onderwijs en Wetenschappen
Min. van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen / Min. van Onderwijs en Wetenschappen
Min. van Onderwijs en Wetenschappen
Min. van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen / Min. van Onderwijs en Wetenschappen
Min. van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Min. van Onderwijs en Wetenschappen
Min. van Onderwijs en Wetenschappen
Min. van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen / Min. van Onderwijs en Wetenschappen
Min. van Onderwijs en Wetenschappen
Min. van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen / Min. van Onderwijs en Wetenschappen
Min. van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen / Min. van Onderwijs en Wetenschappen
Min. van Onderwijs en Wetenschappen
Dep./Min. van Defensie
Min. Van Oorlog / Dep./Min. van Defensie
Dep. van Defensie
Dep. van Defensie
Dep. van Defensie
Dep. van Defensie
Dep. van Defensie
Dep. van Defensie
Dep. van Defensie
Dep. van Defensie
Dep. van Defensie
Dep./Min. van Defensie
Min. van Oorlog / Dep. van Defensie
Dep./Min. van Defensie
Dep. van Defensie
Dep./Min. van Defensie
Dep. van Defensie
Dep. van Defensie
Min. van Oorlog / Dep. van Defensie
Dep. van Defensie
Dep. van Defensie
Dep. van Defensie
Dep. van Defensie
Dep. van Defensie
Dep. van Defensie
Dep. van Defensie
Dep. van Defensie
Dep. van Defensie
Dep. van Defensie
Dep. van Defensie
Min. van Oorlog / Dep. van Defensie
Dep. van Defensie
Dep. van Defensie
Dep. van Defensie
Dep./Min. van Defensie
Dep. van Defensie
Dep. van Defensie
Dep. van Defensie
Dep. / Min. van Defensie
Dep. van Defensie
Dep. van Defensie
Min. van Oorlog / Dep. van Defensie
Dep./Min. van Defensie
Dep. van Defensie
Dep. van Defensie
Dep. van Defensie
Dep. van Defensie
Dep. van Defensie
Min. van Oorlog / Dep. van Defensie
Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid / Min. van Sociale Zaken
Gemeentebestuur van Rotterdam / Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Min. van Sociale Zaken
Dep. van Sociale Zaken en Volksgezondheid / Dep./Min. van Sociale Zaken
Dep. van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Dep./Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid / Min. van Sociale Zaken
Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid / Min. van Sociale Zaken
Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid / Min. van Sociale Zaken
Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Dep./Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid / Min. van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Dep. van Sociale Zaken
Min. van Sociale Zaken
Min. van Binnenlandse Zaken / Dep. van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Rode Kruis)
Dep. van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Min. van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
Min. van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
Min. van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
Min. van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
Min. van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
Min. van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
Min. van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
Min. van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
Dep. van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
Min. van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
Min. van Verkeer en Waterstaat
Min. van Verkeer en Waterstaat
Min. van Verkeer en Waterstaat
Min. van Verkeer en Waterstaat
Min. van Verkeer en Waterstaat
Min. van Verkeer en Waterstaat
Min. van Verkeer en Waterstaat
Min. van Verkeer en Waterstaat
Min. van Verkeer en Waterstaat
Min. van Verkeer en Waterstaat
Min. van Verkeer en Waterstaat
Min./Dep. van Verkeer en Waterstaat
Min. van Verkeer en Waterstaat
Min. van Verkeer en Waterstaat
Min. van Verkeer en Waterstaat
Min. van Verkeer en Waterstaat
Min. van Verkeer en Waterstaat
Min. van Verkeer en Waterstaat
Min. van Verkeer en Waterstaat
Min. van Verkeer en Waterstaat
Min. van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid / Min. van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Min. van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Min. van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Min. van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Min. van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid
Min. van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid / Min. van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Min. van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Min. van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Min. van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Min. van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Min. van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid / Min. van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Min. van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid
Min. van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid / Min. van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening / Min. van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Min. van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Min. van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Min. Van Zaken Overzee / Min. van Binnenlandse Zaken / Kabinet van de Vice-Minister President / Sur. en Ned.-Ant. Zaken / Ned.-Ant. Zaken
Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Suriname
Dit zijn tot nu toe alle nummers en enveloppen van ministeries met hoofdnummer 1 die mij bekend zijn. Ik houd me aanbevolen voor aanvullingen.