Ministeries met hoofdnummer 1


[klik op het nummer voor een overzicht]

Nummer
Benaming van departementen, ministeries en andere overheidsinstellingen
Min. van Algemene Zaken
Min. van Algemene Zaken
Min. van Algemene Zaken
Dep. van Defensie
Min. van Binnenlandse Zaken
Hoge Raad van Adel
Min. van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie / Min. van Binnenlandse Zaken
Min. van Binnenlandse Zaken
Min. van Binnenlandse Zaken
Min. van Binnenlandse Zaken
Min. van Binnenlandse Zaken
Min. van Binnenlandse Zaken
Min. van Binnenlandse Zaken
Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt totdat nummer 1.1454 is bereikt