Dienstorders 1933
H. 453. Dienststukken. Verzending dienstpakketten technisch materieel.
1. In verband met voorgekomen vermissingen zullen in het vervolg dienststukken, inhoudende technisch materieel, een gewicht van 20 kg niet te boven gaande, afkomstig van den centralen magazijndienst en waarvoor de afgifte van een ontvangbewijs bij verzending en aflevering aan den geadresseerde nuttig wordt geacht, bij de terpostbezorging vergezeld gaan van een ingevulde, aan de zending gebonden labeladreskaart model P 38.
2. Op de plaats, bestemd voor de aanhechting der frankeerzegels, moeten de kaarten de aanwijzing “Dienst PTT” dragen.
3. Na uitreiking der pakketten aan den geadresseerde moeten de labels met betrekking tot de bewaring en de opzending als gewone binnenlandsche adreskaarten worden behandeld.
4. Het bovenstaande zal in een nieuw art 114a van de VPT worden opgenomen.Terug naar inleiding
--> 1935