Dienstorders 1965
H. 731. Intrekking bevoegdheid verzending dienststukken.
1. Met verwijzing naar do. 711/1965 wordt de aandacht gevestigd op de in de medn van deze week opgenomen wijzigingen van de Lijst Dienststukken met betrekking tot het vervallen van de bevoegdheid tot het verzenden van dienststukken door de gemeentebesturen en de daaronder ressorterende diensten, instellingen enz.
2. Op grond van een van de minister van Binnenlandse Zaken verkregen toestemming zullen de gemeentebesturen van 's-Gravenhage en Rotterdam nog gedurende het jaar 1966 de van hen uitgaande stukken als “DIENST” blijven verzenden, terwijl zij zich voorts nog gedurende dezelfde periode “antwoordstukken” als dienststuk mogen doen toekomen.3. De van andere gemeenten dan 's-Gravenhage en Rotterdam afkomstige stukken, dan wel voor dgl gemeenten bestemde stukken, dienen ingaande
1-1-1966 derhalve op de normale wijze gefrankeerd te zijn.

Friese Courier 5-9-1960
Terug naar inleiding
--> 1983