Dienstorders 1936
H. 18. Dienststukken in den zin van het Postbesluit D S.
Overschrijding maximum gewicht.
1. Gebleken is, dat herhaaldelijk dienststukken in den zin van het Postbesluit D S ter verzending worden aangenomen, welke het maximum gewicht (2 kg) overschrijden.
2. Behoudens de goedgekeurde afwijking voor de dienststukken welke kadastrale kaarten en teekeningen bevatten (vgl do. 6/1935), mogen zoodanige dienststukken niet ter verzending worden aangenomen, doch behooren deze onder de noodige toelichting aan de azs te worden teruggegeven.

H. 541. Telling dienststukken op pss.

1. Met ingang van 1 October as zullen op de pss met eigen bestemming, behalve de locale en de aldaar rechtstreeks van treinen of trammen ontvangen dienststukken, ook de overige ontvangen dienststukken in den zin van het PostbesluIt D S door de zorg van den shd, zoo noodig met hulp van de(n) bslr(s) ter plaatse worden geteld.
2. Het bepaalde In de artt 124 der VPH, 1385 en 1428 der V P 2 zal worden gewijzigd.
3. De drn behooren de betrokken shds vóór den aanvang van de beide tellingstijdvakken volledig in te lichten.Terug naar inleiding
--> 1941