Dienstorders 1947
11. (do H 490/1942) Dienststukken. Verzending van loonlijsten huispersoneel.
Door de RVA zullen Loonlijsten voor huispersoneel worden verzonden, welke in verband met de papierschaarste, zonder omslag ter verzending zullen worden aangeboden. Deze lijsten behooren niet te worden gestempeld.12.
(do H 441/1942) Dienststukken. Verzending rentekaarten.
1. In verband met de papierschaarste is bij wijze van tijdelijken maatregel toegestaan, dat door de rva rentekaarten zonder omslag worden verzonden.
2. De voor dienststukken voorgeschreven aanwijzing “Dienst Departement van ……”, alsmede het nr en de aanduiding van den az, zullen op deze stukken ontbreken, terwijl de afmetingen de voor kaartformulieren gestelde maxima overschrijden.
3. De kaarten, welke afgebundeld aan de kkt zullen worden aangeboden, mogen niet worden afgestempeld.
4. Bovenomschreven toestemming is verleend tot de aanwezige voorraad rentekaarten is opgebruikt. Bij herdruk zal de indeeling van de kaarten worden gewijzigd.

H. 389. Dienststukken.
Verzending van rentekaarten.
1. Het blijkt voor te komen dat rentekaarten, welke i v m de papierschaarste tijdelijk zonder omslag mogen worden verzonden, in sommige gevallen worden gestempeld, zulks in strijd met het bepaalde bij do. 1/1947, punt 12.
2. In verband hiermede wordt er nog eens de aandacht op gevestigd, dat bedoelde rentekaarten noch bij de terpostbezorging, noch bij eventuele nazending van een afdruk van de dagtekeningstempel mogen worden voorzien.Terug naar inleiding
--> 1948