Dienstorders 1925
'H. 595bis. Aan port onderworpen dienstbrieven. Met ingang van 15 Oct. a.s. wordt aan de Provinciale besturen de bevoegdheid verleend tot verzending van aan port onderworpen dienstbrieven. Art. 8 V. P. Binnenland zal worden aangevuld.
H. 819. Nazending van stukken afkomstig van het centrale girokantoor. De van het Bestuur van den Postchèque- en girodienst afkomstige zendingen, gesloten in omslagen Dcg 4 en bestemd voor rekeninghouders, die tijdelijk in het buitenland verblijf houden, kunnen kosteloos worden nagezonden.
De bedoelde omslagen moeten vóór de nazending worden voorzien van de aanduiding: “Extrait de compte de chèque postal”. Het bovenstaande zal als art. 24a in de V.P. btl. En als art. 251a in de Instructie voor de hulppostkantoren worden opgenomen.'Terug naar inleiding
--> 1927