Dienstorders 1946
7. (do 235/1943). Herhaald gebruik van omslagen.
1. Met het oog op gebleken misbruik wordt bepaald, dat herhaald gebruik van omslagen voor het verzenden van dienststukken in den zin van het Postbesluit D.S. slechts is toegestaan, indien over het adres, den afdruk van den dagteekeningstempel, alsmede alle op het oorspronkelijke dienststuk voorkomende aanwijzingen een strook is geplakt, waarop behalve het nieuwe adres mede op de voorgeschreven wijze de aanwijzingen voorkomen, vastgesteld voor de van den betrokken az afkomstige dienststukken (vgl. art 4 van het Postbesluit D.S.).
2. Stukken, ter post bezorgd in dienstomslagen, welke zonder opgeplakte strook, als bedoeld in het vorige lid, opnieuw worden gebruikt, behooren te worden behandeld als gewone stukken en dus met port te worden belast, indien frankeering geheel of ten deele achterwege is gebleven.
3. Het vorenstaande geldt niet voor dienstomslagen, welke ten behoeve van het inzenden van aangifteformulieren voor de Omzetbelasting voor de tweede maal worden gebruikt. Hiervoor blijven de bepalingen van kracht, welke in do 1/1945, punt 6, zijn opgenomen.Terug naar inleiding
--> 1947