Dienstorders 1941
529. Dienststukken.
1. Binnenkort zal de N.V. Uitgeversmaatschappij Gebr. Zomer & Keuning te Wageningen beginnen met de aflevering van een jeugdboekje over P.T.T., dat in samenwerking met het bedrijf is tot stand gekomen. Deze boekjes zullen in aantallen van ongeveer 10 tot 50 stuks als dienststuk worden verzonden aan omstreeks 1250 scholen in de tfdn, waar tfn-onderricht op scholen wordt gegeven. Bij elk boekje behoort een mapje met formulieren.
2. Den drn/okths wordt verzocht, ook voor hun ressort, een vlotte verzending en aflevering dezer zendingen zooveel mogelijk te bevorderen.Terug naar inleiding
--> 1942