Dienstorders 1930
'H. 133. Verzending als dienststuk.
1. Aan de leeskring 'Dordrecht' van de Vereeniging van Hoogere Ambtenaren bij het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie is vergunning verleend tot verzending als dienststuk van de navolgende tijdschriften:
Economisch Statistische Berichten.
Verkehrs- und Betriebswissenschaft in P. und T.
2. Art. 360b der V.P. Bnl. en art. 186b der Instructie voor de Hulppostkantoren zullen worden gewijzigd.'
Terug naar inleiding
--> 1931