Dienstorders 1932
'352bis. Verzending als dienststuk.
1. Aan de Vereeniging van Electrotechnische Ambtenaren der Telegrafie en Telefonie is vergunning verleend, om behalve de in het 1ste lid van art 360b der VP binnenland genoemde tijdschriften, op de in dat artikel genoemde voorwaarden ook het tijdschrift “Technische Mitteilugen” tusschen haar leden als dienststuk te verzenden.
2. Dit tijdschrift treedt in de plaats van de uitgaaf
“La Revue des Téléphones, Télégraphes & T.S.F.”.
3. Genoemd artikel zal worden gewijzigd.'
Terug naar inleiding
--> 1933