Dienstorders 1927
'H. 15. Dienststukken.
De geëxamineerde veeartsen ondervinden meermalen moeilijkheden bij de verzending van dienststukken aan de Rijks Seruminrichting. In verband hiermede wordt voor zooveel noodig de aandacht er op gevestigd, dat genoemde veeartsen (Lijst Dienststukken nr. 145) o.m. de bevoegdheid hebben tot verzending van dienststukken aan de Rijks Seruminrichting (Lijst Dienststukken nr. 117).

H. 235. Verzending als dienststuk.
1. Aan de vereeniging van Electro-technische Ambtenaren der Telegrafie is vergunning verleend om de navolgende tijdschriften tusschen hare leden als dienststuk te doen verzenden:

1. Polytechnisch Weekblad;
2. Radiowereld;
3. The L.M. Ericsson Review;
4. Electrical Communication;
5. Zeitschriftenschau des Telegraphen-technischen Reichsamts;
6. Siemens Zeitschrift;
7. Telegraphen-Praxis;
8. Annales des Postes, Télégraphes et Téléphones;
9. La Revue des Téléphones, Télégraphes & T.S.F.2. De verzending moet geschieden in open omslag, onder kruisband of strook of in een portefeuille.
3. De zendingen moeten zijn voorzien van de aanwijzing 'Dienst P.T.T.' en zijn gewaarmerkt door de handteekening van den afzender, voorafgegaan door de vermelding van zijn hoedanigheid.
4. De V.P. binnenland zal dienovereenkomstig worden aangevuld.'

Dat de portvrijdom tot kamervragen kan leiden, blijkt wel uit het volgende artikel uit de Nieuwe Leidsche Courant van 14-11-1928.Terug naar inleiding
--> 1929