Dienstorders 1948
H. 249. Contrôle dienststukken.
1. Gebleken is, dat meermalen stukken per post worden verzonden als dienststuk in de zin van het Postbesluit D S (Stb 1923, nr 504), doch waarvan de inhoud niet uitsluitend de openbare of de kerkelijke dienst betreft. Voorts komt het voor, dat stukken als dienststuk worden verzonden door azs, die niet bevoegd zijn tot verzending van dienststukken.
2. Teneinde misbruik als vorenbedoeld tegen te gaan, wordt de drn verzocht de contrôle op de ter post bezorgde en aankomende dienststukken te verscherpen en - indien daartoe aanleiding bestaat - proces-verbaal op te maken (v z n wordt verwezen naar de artt 1, 6 en 7 van het Postbesluit D S (zie VP 4) en 30, 1e lid, sub 4°. en 31 van de Postwet, alsmede naar de artt 127 der VP 1 en 110 der VPH).
3. De shds behoren v z n te worden ingelicht.Terug naar inleiding
--> 1949